Договор оферти

Цей текст є угодою між ФОП Горячев Євген Юрійович (Сайт - https://finsoft.ua), іменованою надалі "Продавець", та будь-якою юридичною, фізичною особою або фізичною особою-підприємцем, яка здійснила замовлення на сайті продавця, надалі іменується " Покупець", та визначає умови придбання товарів через сайт продавця.

Дана оферта є письмовою пропозицією Постачальника укласти договір поставки (далі - Договір) програмної продукції (далі - ПП), містить всі істотні умови договору поставки та направляється Покупцю відповідно до ст.ст. 207, 641, 712 Цивільного кодексу України (далі - «ЦК») і вважається укладеним у спрощений спосіб, згідно зі ст. 181 Господарського кодексу України. Договір поставки ПП укладається шляхом прийняття (акцепту) оферти Покупцем в установленому порядку (п. 2 ст. 642 ЦК), що вважається належною умовою укладання Договору (п. 2 ст. 638 ЦК). Під зазначеними в оферті наступними термінами розуміються їх нижче вказані значення:

I. Постачальник - особа, яка правомірно володіє на відповідній території всім необхідним обсягом прав на поставку ПП, а також на надання дозволів на використання ПП (перепродаж).

II. Покупець - особа, на користь якої здійснюється поставка ПП за оплату.

1. Предметом Договору є поставка Постачальником зазначеної в рахунку програмної продукції (ПП) Покупцеві (здійснення Поставки ПП).

2. Найменування й ціна ПП, що поставляється за цим Договором, які зобов'язується прийняти Покупець, визначені в рахунку.

3. Істотною умовою укладання Договору є повна одноразова оплата Покупцем рахунку, яка буде вважатися єдино можливим належним акцептом справжньої оферти. Оплата рахунку третьою особою й/ або без зазначення в платіжному дорученні номера рахунку не буде вважатися акцептом справжньої оферти, за винятком випадків, коли Постачальник на свій розсуд визнав таку оплату належним акцептом оферти.

4. Рахунок дійсний протягом 3 (трьох) календарних днів від зазначеної в ньому дати виставлення рахунку. (Термін для акцепту оферти). Постачальник на свій розсуд може визнати оплату, що надійшла після закінчення зазначеного терміну, належним акцептом оферти.

5. Покупцеві, який є суб'єктом господарської діяльності, факт Поставки ПП підтверджується відповідним Актом/ видатковою накладною, які Постачальник складає та направляє йому. У разі, якщо відповідний Акт/ видаткова накладна не підписаний Покупцем і/ або другий примірник не повернуто Постачальнику, а письмові мотивовані заперечення з боку Покупця не отримані Постачальником протягом 5 (п'яти) робочих днів, Акт/ видаткова накладна вважається затвердженим Покупцем.
Приймаючи акцепт цієї оферти, Покупець також погодився, що у разі використання кваліфікованого електронного підпису (КЕП) в документообігу в межах виконання цієї оферти, Сторонами погоджено використання такого кваліфікованого електронного підпису в порядку та на умовах, передбачених законодавством.
Деталізована інформація по періоду дії ліцензій, надається покупцю додатково, за вимогою.

6. Умови використання ПП визначаються відповідною угодою користувача, яка укладається між Покупцем і Виробником.

7. Поставка ПП може здійснюватися як у електронному вигляді за допомогою мережі Інтернет, так і у вигляді паперової ліцензії та\ або в іншій формі. Терміни поставки ПП визначаються окремо для кожної номенклатури ПП.

8. Будь-які суперечки, які можуть виникнути між Покупцем і Постачальником у зв'язку з цією офертою й/ або Договором, вимагають обов'язкового досудового врегулювання у вигляді направлення претензії, яка розглядається у встановлений законом термін.

Політика повернення грошових коштів

У зв'язку з тим, що Виконавець надає нематеріальний продукт, що не підлягає фізичному поверненню, повернення грошових коштів Користувачеві можливе тільки у разі, якщо Виконавцем не було виконано постачання ПП - після того, як Виконавцем буде встановлено і підтверджено, що цей факт дійсно має місце.

Щоб уникнути непорозумінь Користувачеві необхідно уважно ознайомитися з посібником користувача і іншими довідковими матеріалами, розміщеними на сайті Виконавця, або звернутися в службу підтримки для уточнення споживчих властивостей Продуктів і їх відповідності потребам Користувача.

Недостатній рівень знань Користувача не є основою для повернення грошових коштів, включаючи, але не обмежуючись, наступними обставинами:

- неможливість використання Продуктів через невідповідність налаштувань і/або версій використовуваного системного і іншого програмного забезпечення, системним вимогам, вказаним на веб-сайті Виконавця;

 - неможливість налаштування або зміни зовнішнього вигляду(дизайну) Продуктів через відсутність необхідних знань 1С:Підприємства або BAS і інших технологій;

- неможливість внесення змін до початкового коду Продуктів через відсутність необхідних знань в розробці програмного забезпечення.

Повернення грошових коштів здійснюється тільки по зверненню на пошту info@finsoft.ua не пізніше 14(чотирнадцяти) календарних днів з моменту придбання платних Продуктів.

Після закінчення 14(чотирнадцяти) днів з моменту придбання платних Продуктів претензії Виконавцем не приймаються і грошові кошти не повертаються. Поверненню підлягає тільки сума, отримана Виконавцем за платний Продукт, без урахування комісій банків і інших платежів. Грошові кошти, отримані Виконавцем за установку Продукту на стороні Користувача, поверненню не підлягають. Повернення здійснюється впродовж 15(п'ятнадцяти) календарних днів з моменту отримання звернення на пошту info@finsoft.ua у разі прийняття Виконавцем рішення про повернення грошових коштів Користувачеві.

Зв'яжіться з нами

Якщо ви хочете отримати більше інформації, заповніть цю форму. Ми зв'яжемося з вами найближчим часом.

(095) 090-70-20 (068) 090-70-20 (093) 090-70-20 info@finsoft.ua