x 
Свежая пресса
Обновления печатных форм кассовых документов

Опубликовано: 2018.01.15

Приветствуем читателей сайта. Спешим вам сообщить о выпуске внешних печатных форм кассовых документов:

Подробнее...
1С выпустила новые обновления!

Опубликовано: 2018.01.02

Приветствуем читателей сайта. Предлагаем вам ознакомиться с изменениями в новых обновлениях 1С для конфигураций:

Подробнее...
Изменения в законе «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине»

Опубликовано: 2017.11.10

Уважаемые коллеги-бухгалтера! Спешим сообщить Вам, об изменениях в ЗУ «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине», касающихся изменений некоторых положений, и вступит в силу с 01.01.2018, а уже с 01.01.2019 года вступят в силу тот абзац, касающийся предоставления финотчетности.

Подробнее...

Сокращение количества налогов в Украине: необходимые и лишние сборы

Опубликовано: 2014-05-23

Cьогодні в Уряді жваво обговорюється ідея щодо прийняття нової редакції Податкового кодексу України, зокрема й скорочення податків та зборів. 

   
   З підписанням політичної частини Угоди про асоціацію з Європейським союзом, Україні не слід забувати й про економічну складову цієї Угоди. Задля цього необхідно згадати про вимогу ЄС щодо гармонізації законодавства України до законодавства ЄС, зокрема, й законодавства, що регулює податкову систему України. 
   
   На сьогоднішній день в Україні існує 135 платежів, серед яких 22 це податки та збори. 
   
   За дослідженням Світового банку, останні 7 років Україна посідає передостаннє місце серед країн світу за ознакою легкості сплати податків. Тому, розглянемо, які ж податки в Україні необхідно залишити, а які можна скасувати або об’єднати.
   
   Податки, які необхідно залишити:
   
   · Податок на додану вартість (ПДВ) Згідно з прийнятою, Організацією економічного співробітництва і розвитку, класифікацією, ПДВ входить до розряду податків на споживання і за своїм економічним впливом є загальним акцизом, яким оподатковується вся система приватного і суспільного споживання.
   
   За загальною класифікацією податків, ПДВ, належить до групи непрямих податків, яким характерна простота сплати та регулярність надходження до державного бюджету. На сьогодні частка доходу до Держбюджету від податку на додану вартість складає приблизно 28%, тому даний податок необхідно залишати.
   
   · Податок на доходи фізичних осіб є найбільш вагомим у системі прямого оподаткування в Україні.
   
   · Екологічний податок, цей податок введений замість збору за забруднення навколишнього природного середовища. Надходження дають змогу акумулювати кошти необхідні для реалізації заходів щодо зменшення негативного впливу на стан навколишнього природного середовища та стимулювання суб'єктів знижувати обсяги таких викидів.
   
   · Акцизний податок є одним із основних платежів, які формують Державний бюджет України.
   
   · Рентна плата, до якої необхідно включити рентну плату за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України, а також плату за користування надрами.
   
   · Податок на прибуток підприємств.
   
   · Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
   
   Такий перелік податків відповідає переліку визначеному у Конвенції про взаємну адміністративну допомогу в податкових справах, яка ратифікована Україною 17 грудня 2008 року. Дана Конвенція включає в себе вищеперелічені види податків і не лише встановлює порядок обміну податковою інформацією між компетентними органами держав - учасниць Конвенції, але й передбачає такі форми взаємної податкової співпраці, як проведення податкових перевірок за кордоном, здійснення одночасних податкових перевірок і надання допомоги в стягненні податків та під час стягнення податкової заборгованості.
   
   Звичайно більшість зборів, як загальнодержавних так і місцевих можна скасувати. Зокрема, збір за місця для паркування транспортних засобів та туристичний збір, показали себе як неефективні. Збір за першу реєстрацію транспортного засобу можна віднести до екологічного податку, плату за користування надрами, віднести до рентної плати. Цей перелік можна продовжувати, проте фахівцям Міндоходів необхідно ретельно проаналізувати надходження від кожного податку та збору та прийняти зважене рішення щодо подальших дій.
   
   Скорочення податків збільшить доходи і заощадження підприємців, знизить рівень відсоткової ставки, як наслідок зростатимуть накопичення та інвестиції, дасть змогу подолати корупцію, можливість працювати приватному сектору економіки в прозорих і зрозумілих механізмах та полегшить ведення бізнесу в Україні.
   
   Практичною порадою може стати проведення податкової амністії разом з прийняттям нової редакції Податкового кодексу, оскільки це означає що влада визнає те, що до цього моменту правове поле було таким, що підштовхувало до вчинення порушень і до примусу ведення бізнесу не «прозоро».
   
   Звичайно, цей процес потребує певного часу та в жодному разі він не повинен робитися поспіхом.